facebook-pixel
Word vriend
Ontvang de Max&Luna nieuwsbrief met de laatste trends, hoge kortingen en kans op leuke prijzen!

Geen producten gevonden...

Verzenden & Retourneren

Verzending
De kosten voor verzending van orders tot € 49,- binnen Nederland bedragen € 4,95 per bestelling. Voor bestellingen boven de € 49,- is verzending gratis. Levering vindt plaats op werkdagen van maandag t/m vrijdag. Verzending zal geschieden direct nadat wij het orderbedrag ontvangen hebben. De bestelling zal na betaling binnen 1 tot 3 werkdagen worden bezorgd tenzij anders vermeld (weekenden en feestdagen niet meegerekend).

Retourneren & Herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Voor een snellere afhandeling willen wij je vragen om een retour vooraf aan te melden. Dit kan via 'mijn account'. Onder het betreffende ordernummer (klik op 'bekijken') kan je eenvoudig een retour aanmelden. Je krijgt vervolgens per mail van ons het juiste retouradres en het modelformulier voor herroeping.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ons ook via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Download hier het modelformulier voor herroeping (PDF) en stuur deze met het pakket mee.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Tijdens deze termijn zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking retourneren.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle daarbij behorende betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 

Het recht van retour is niet van toepassing op aangebroken voedings- en/of cosmetische producten vanwege redenen van gezondheidsbescherming. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot je heeft aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres

Er zijn geen kosten verbonden aan het retourneren. Log in om je retour te registeren. Zodra je een retour via de site, mail of telefoon aanmeldt krijgt je een retourformulier en het antwoordnummer toegezonden. We verzoeken je het retourformulier ingevuld toe te voegen aan het retourpakket. Bij vragen kun je contact opnemen met onze klantenservice. 

Bevestiging & Inspectie van retourontvangst
Na binnenkomst van de retourzending ontvangt je binnen 5 werkdagen een bevestiging dat Max&Luna het pakket heeft ontvangen. Bij binnenkomst van de retourzending wordt het bestelde product geïnspecteerd. Is deze incompleet, gebruikt, beschadigd of niet meer als 'nieuw' opnieuw te verkopen, en is dit veroorzaakt doordat je te verder bent gegaan dan nodig is om het product te beoordelen, dan behoudt Max&Luna het recht voor deze schade in mindering te brengen op het terug te storten bedrag.

Terugstort termijnen na een retourzending of annulering
Het volledige aankoopbedrag van de retourzending (inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending) zal zo snel mogelijk en binnen 14 dagen na herroeping worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan de order betaald is. Wij mogen echter wel wachten met terugbetalen tot het moment we de retour hebben ontvangen, of tot het moment u heeft aangetoond de producten te hebben opgestuurd, afhankelijk van welk moment eerder valt.