0

Max&Luna is definitief geslotenMax&Luna is definitief gesloten

0

Max&Luna is definitief geslotenMax&Luna is definitief gesloten

Privacy Policy

Max&Luna zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze Privacy Policy regelt de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens door Max&Luna.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Max&Luna persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Max&Luna verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Max&Luna ondermeer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

Online betalingen worden beveiligd door middel van het https-protocol om te garanderen dat uw gegevens worden versleuteld bij de verzending naar en verwerking door de bank.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich registreert als vriend en abonneert op de Max&Luna nieuwsbrief, deelneemt aan een wedstrijd, een enquête beantwoordt, deelneemt aan een chat, een membership aanschaft of ons een bericht stuurt via de contactpagina. Bepaalde gegevens zijn verplicht in te vullen om toegang tot specifieke diensten te krijgen. Met betrekking tot de Max&Luna Dierencoach service, vereist het karakter van de dienst meer informatie om effectief te zijn.

De gegevens die u bij uw registratie verstrekt, evenals de gegevens die u vrijwillig verstrekt in het kader van uw profiel (bv.: geboortedatum, woonplaats, soort huisdier, naam huisdier) worden gebruikt om u passende profielen van andere members te tonen, maar ook gepersonaliseerde advertenties of speciale aanbiedingen of diensten aan te bieden. We hebben de mogelijkheid om uw contactgegevens te bewaren wanneer u deze invoert op onze website, zelfs als u de registratie niet voltooit.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen, uit te wisselen of contact op te nemen met andere gebruikers.
  2. Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.
  3. Om de aangeboden informatie op uw persoonlijke voorkeuren aan te passen.
  4. Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de diensten

Door dergelijke optionele informatie te verschaffen en het vakje Akkoord op de registratiepagina aan te vinken, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor, en neemt u exclusieve verantwoordelijkheid voor, de verwerking van deze genoemde "gevoelige" gegevens door ons en de bedrijven van onze groep (daarmee bedoelen we onszelf, onze moederbedrijven, dochterondernemingen van ons of ons moederbedrijf), en hun providers binnen en buiten de Europese Unie (hierin, de "Max&Luna Group").

Daarnaast kan deze informatie rechtstreeks door ons of via onze partners worden gebruikt om andere personen te bereiken die mogelijk interesse hebben in Max&Luna. We kunnen af en toe algemene sociaal-demografische gegevens (geen namen) delen met geselecteerde partners waardoor zij hun advertenties op onze doelgroep kunnen afstemmen (op leeftijdscategorie, geslacht, locatie enz.). In dit geval sturen we deze partners geen gegevens waardoor zij jou als persoon kunnen identificeren.

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wil invoeren. Voor sommige van onze diensten is registratie van persoonsgegevens echter wel noodzakelijk. Wat noodzakelijke en optionele gegevens zijn wordt duidelijk aangegeven. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Max&Luna deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw gebruikersnaam of password worden meegedeeld aan derde partijen. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

3. Facebook

Max&Luna biedt de mogelijk om uw account te koppelen aan uw Facebook profiel. Wanneer u hiervoor kiest, verzamelen wij de volgende gegevens via Facebook: alle openbare informatie van uw Facebook profiel (bijvoorbeeld naam, opleiding en profielfoto); e-mailadres; woonplaats; geboortedatum; Facebook vriendenlijst

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het aanvullen van uw account op onze website; Het vinden van andere vrienden, members en/of aanbieden van diensten; Het weergeven van advertenties welke afgestemd zijn op uw profiel.

4. Cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeuren te onthouden, om u te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina's u recent bezocht hebt en om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen.

U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat deze website grotendeels onbruikbaar wordt. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

Verdere informatie kunt u lezen in de Cookieverklaring en de Privacyverklaring.

5. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Max&Luna bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

Max&Luna maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Meer informatie over hoe Google uw date gebruikt is te vinden op de Google-website met Privacybeleid en Servicevoorwaarden.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven."

6. Foto's

Ingezonden foto's van (maar niet beperkt tot) geregisteerde vrienden, honden, katten, uitlaatgebieden etc. zijn door Max&Luna vrij te gebruiken op de website, mobiele devices en voor promotionele doeleinden buiten het platform. Inzender heeft vooraf bekeken of er copyright van derden op deze foto's van van toepassing is. Max&Luna is niet verantwoordelijk voor eventueel onrechtmatig gebruik van deze foto's.

7. Wie heeft toegang tot informatie over u?

De gegevens die over u worden verzameld als u zich registreert worden gebruikt om u onze verschillende diensten aan te bieden. Wij hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen met betrekking tot onze databases om uw gegevens in een veilige omgeving op te slaan. Slechts een klein aantal medewerkers heeft toegang tot uw gegevens, die alleen toegankelijk zijn in noodgevallen. De informatie in uw persoonlijke advertentie, uw profiel en zoekcriteria is toegankelijk op de websites van Max&Luna op internet, per e-mail (nieuwsbrieven), via mobiele telefoon of op onze Customer Care Telefoon Service (een telefoondienst met toegevoegde waarde). Daarnaast kan deze informatie rechtstreeks door ons worden verspreid via onze diensten of via onze partners aan personen die interesse hebben in onze diensten. Dit kan door middel van nieuwsbrieven of websites van derden, of door alle andere elektronische (e-mail, sms, enz.) of audiovisuele (radio, televisie, enz.) communicatiemiddelen, of door middel van geschreven pers (kranten, tijdschriften, enz.), met als doel om uw kansen om met iemand in contact te komen te vergroten door uw profiel, zoekcriteria en persoonlijke advertentie te promoten.

Derhalve, door uw gegevens te verstrekken, verleent u uitdrukkelijk toestemming aan Max&Luna om de informatie in uw persoonlijke advertentie, zoekcriteria of profiel (persoonlijke gegevens, omschrijving, foto's, video's, enz.) te reproduceren en verspreiden op alle of op een deel van de Diensten (op de websites van Max&Luna, de mobiele app, op internet, per e-mail) en/of in het algemeen, op alle distributiemedia, met name audiovisuele communicatie (pers, radio, analoge televisie, digitale televisie, kabel of satelliet) of elektronische communicatie (e-mail, internet), over de hele wereld, inclusief buiten de Europese Unie. De verwerking door andere entiteiten van Max&Luna valt onder hun specifieke privacybeleid.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden en de bedrijven van de Max&Luna Group zijn in geen geval aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites. Wanneer bedrijven van de Max&Luna Group links naar andere websites voorzien, bevelen zij het gebruik van deze websites niet aan en geven zij geen garantie over de inhoud of de diensten en producten die door deze websites worden geleverd en verkocht.

8. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Max&Luna te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens. Als u geen aanbiedingen van Max&Luna of onze partnerbedrijven wenst te ontvangen, breng u ons hiervan op de hoogte bij de inschrijving of op elk ander moment. Neem daarvoor contact met ons op via mail.

U kan op elk moment bezwaar indienen tegen bepaald gebruik van uw gegevens, vooral het gebruik ervan voor promotiedoeleinden of voor het aanmaken van gebruikersprofielen onder pseudoniemen voor advertentiedoeleinden. Onthoud echter dat een wezenlijk deel van onze dienstverlening bestaat uit het aanmaken van Max&Luna vrienden profielen, om u bijvoorbeeld aan geschikte personen voor te stellen op basis van regio, soort huisdier etc. Als u niet langer wilt dat de Max&Luna of haar partners de gegevens in uw persoonlijke advertentie, zoekcriteria of profiel reproduceren of verspreiden, kunt u uw account beëindigen in overeenstemming met de voorwaarden zoals genoemd in het artikel 7 van de Algemene Voorwaarden. Aangezien deze gegevens bestaan uit uw persoonlijke profiel, zal de beëindiging pas ingaan bij de eerstvolgende update of versie van deze communicatiemiddelen (drukwerk, pers, audiovisueel of elektronisch) die uw persoonlijke gegevens bevatten.

9. Wijzigingen

Max&Luna behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Check daarom regelmatig de Privacy Policy, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Indien Max&Luna een substantiële wijziging aanbrengt in de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal Max&Luna u, indien mogelijk, u gericht per email waarschuwen, alsmede door een prominente aankondiging op de website.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22 Juni 2021

10. Contactgegevens

Max&Luna is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt per mail contact opnemen met Max&Luna.

Review LogoWij scoren een op

Max&Luna

Postbus 13311
3004 HH, Rotterdam
Nederland